Chairperson, State Crisis Group & Chief Secretaries of States

Name / State, UT

Office Phone

Office Fax

Residence
Phone

 

Shri D.S. Negi

Andaman and Nicobar (UT)

03192-233110
03192-234087

03192-232656

03192-233200

Shri Mohan Kanda

Andhra Pradesh

040-23453620
040-23455340

040-23453700

040-27805577

Shri Ashok Kumar

Arunachal Pradesh

0360-2212595

0360-2212446

0360-2212444

Shri S Kabilan

Assam

0361-2561120
0361-2561409

0361-540310

 

Shri G. S. Kang

Bihar

0612-2223804

0612-2222085

0612-2223983
2234518

0612-2210123

Shri Ashok Vijayvargiya

Chattisgarh

0771-2221207

 

-

Shri Lalit Sharma
Advisor to Administrator

Chandigarh (UT)

0172-2740118

0172-2740317

0172-2794242

Shri Arun K. Mathur
(Administrator)

Dadra & Nagar
Haveli (UT)

0260-2230700

2230775

0260-2230997

Shri Arun K. Mathur
(Administrator)

Daman & Diu (UT)

0260-2230700

2230775

0260-2230997

Shri S. Regunathan

Delhi (UT)

011-23392100

011-23392102

---

Smt. Kiran Dhingra

Goa

0832-2223168

0832-2225254

0832-2224908

Shri Sudhir Mankad

Gujarat

079-23220372
079-23221105

079-23250305

079-26445275

Shri G. Madhavan

Haryana

0172-2740118

0172-2740317

0172-2794242

Shri S S Parmar

Himachal Pradesh

0177-2621022

2621813

0177-2621707

Shri Vijay Bakaya

Jammu and Kashmir

0194-2455353
0194-2452257
(Srinagar)
0191-2546773
0191-2544338
(Jammu)

0194-2452356
(Srinagar)
0191-2546188
(Jammu)

2476987
2471886
(Srinagar)
2662500
2662220
(Jammu)

Shri P. P. Sharma,

Jharkhand

0651-2403240

0651-2403250

0651-2403255

0651-2283737

Shri B K Das

Karnataka

080-22252442
080- 22092476

080-22258913

080-25264939

Shri P. Mohandas

Kerala

0471-2333147

0471-2327376

0471-2333301

0471-2729148

2724437

Shri Parimal Rai,
(Administrator)

Lakshadweep (UT)

04896-262255

04896-262184

04896-262344

262388

Shri Vijay Singh

Madhya Pradesh

0755-2551370

0755-2551521

0755-2565475

Shri Prem Kumar

Maharashtra

022-22025042
22028762

022-22028594

022-22045120

Shri Jarnail Singh

Manipur

0385-221144

0385-220064

0385-222629

0385-221155

Shri P.J. Bazeley

Meghalaya

0364-2224801

0364-222250

0364-2225978

0364-2223078

3064-2221529

Shri Hauzel Haukhum

Mizoram

0389-2322411

0389-2322745

0389-2324616

Shri P. T. Talitemjen

Nagaland

0370-2270082
0370-2270076

0370-2270057

0370-222946
0370-222410

Shri Subas Pani,

Orissa

0674-2534300
0674-2536700

0674-2536660

0674-2534000

0674-2534400

Shri C. S. Khairwal
E-mail : cs@pon.nic.in

Pondicherry (UT)

0413-2334145
0413-2335512

0413-2337575

0413-2372912

2372258

Shri Jai Singh Gill,

Punjab

0172-2740156
0172-2740860

0172-2742488
2740936

0172-2549362

0172-2549723

Shri Anil Vaish

Rajasthan

0141-2380254

0141- 2561324

0141- 2561324

Shri N.D. Chingapa

Sikkim

03592-222315
03592-224323

03592-222851

03592-222712

03592-237222

Shri Natrajan Narayanan

Tamil Nadu

044-25361555

044-5672304

044-26262362

Shri R. K. Mathur

Tripura

0381-2323200
0381-2324392

0381-2324013

---

Smt. Neera Yadav

Uttar Pradesh

0522-2221599
0522-2238212

0522-2239283

---

Dr. R.S. Tolia

Uttaranchal

0135-2712100
0135-2712200

0135-2712500

0135-2756610

Shri Amit Kiran Deb

West Bengal

033-22215858

033-22215300

033-24407755

Chairperson, State Crisis Group & Chief Secretaries of States

Name / State, UT

Office Phone

Office Fax

Residence
Phone

 

Shri D.S. Negi

Andaman and Nicobar (UT)

03192-233110
03192-234087

03192-232656

03192-233200

Shri Mohan Kanda

Andhra Pradesh

040-23453620
040-23455340

040-23453700

040-27805577

Shri Ashok Kumar

Arunachal Pradesh

0360-2212595

0360-2212446

0360-2212444

Shri S Kabilan

Assam

0361-2561120
0361-2561409

0361-540310

 

Shri G. S. Kang

Bihar

0612-2223804

0612-2222085

0612-2223983
2234518

0612-2210123

Shri Ashok Vijayvargiya

Chattisgarh

0771-2221207

 

-

Shri Lalit Sharma
Advisor to Administrator

Chandigarh (UT)

0172-2740118

0172-2740317

0172-2794242

Shri Arun K. Mathur
(Administrator)

Dadra & Nagar
Haveli (UT)

0260-2230700

2230775

0260-2230997

Shri Arun K. Mathur
(Administrator)

Daman & Diu (UT)

0260-2230700

2230775

0260-2230997

Shri S. Regunathan

Delhi (UT)

011-23392100

011-23392102

---

Smt. Kiran Dhingra

Goa

0832-2223168

0832-2225254

0832-2224908

Shri Sudhir Mankad

Gujarat

079-23220372
079-23221105

079-23250305

079-26445275

Shri G. Madhavan

Haryana

0172-2740118

0172-2740317

0172-2794242

Shri S S Parmar

Himachal Pradesh

0177-2621022

2621813

0177-2621707

Shri Vijay Bakaya

Jammu and Kashmir

0194-2455353
0194-2452257
(Srinagar)
0191-2546773
0191-2544338
(Jammu)

0194-2452356
(Srinagar)
0191-2546188
(Jammu)

2476987
2471886
(Srinagar)
2662500
2662220
(Jammu)

Shri P. P. Sharma,

Jharkhand

0651-2403240

0651-2403250

0651-2403255

0651-2283737

Shri B K Das

Karnataka

080-22252442
080- 22092476

080-22258913

080-25264939

Shri P. Mohandas

Kerala

0471-2333147

0471-2327376

0471-2333301

0471-2729148

2724437

Shri Parimal Rai,
(Administrator)

Lakshadweep (UT)

04896-262255

04896-262184

04896-262344

262388

Shri Vijay Singh

Madhya Pradesh

0755-2551370

0755-2551521

0755-2565475

Shri Prem Kumar

Maharashtra

022-22025042
22028762

022-22028594

022-22045120

Shri Jarnail Singh

Manipur

0385-221144

0385-220064

0385-222629

0385-221155

Shri P.J. Bazeley

Meghalaya

0364-2224801

0364-222250

0364-2225978

0364-2223078

3064-2221529

Shri Hauzel Haukhum

Mizoram

0389-2322411

0389-2322745

0389-2324616

Shri P. T. Talitemjen

Nagaland

0370-2270082
0370-2270076

0370-2270057

0370-222946
0370-222410

Shri Subas Pani,

Orissa

0674-2534300
0674-2536700

0674-2536660

0674-2534000

0674-2534400

Shri C. S. Khairwal
E-mail : cs@pon.nic.in

Pondicherry (UT)

0413-2334145
0413-2335512

0413-2337575

0413-2372912

2372258

Shri Jai Singh Gill,

Punjab

0172-2740156
0172-2740860

0172-2742488
2740936

0172-2549362

0172-2549723

Shri Anil Vaish

Rajasthan

0141-2380254

0141- 2561324

0141- 2561324

Shri N.D. Chingapa

Sikkim

03592-222315
03592-224323

03592-222851

03592-222712

03592-237222

Shri Natrajan Narayanan

Tamil Nadu

044-25361555

044-5672304

044-26262362

Shri R. K. Mathur

Tripura

0381-2323200
0381-2324392

0381-2324013

---

Smt. Neera Yadav

Uttar Pradesh

0522-2221599
0522-2238212

0522-2239283

---

Dr. R.S. Tolia

Uttaranchal

0135-2712100
0135-2712200

0135-2712500

0135-2756610

Shri Amit Kiran Deb

West Bengal

033-22215858

033-22215300

033-24407755

mppcb cpcb moef csb sdma ndma ndrf nidm neeri epa unep uno who itic